KANEMORI HALL

Kanemori Hall

14,Suehirocho, Hakodate-shi, 040-0053