CHIBA-KEN CULTURE HALL

Chiba-ken Culture Hall

11-2,Tuou-ku,Yichiba-cho, Chiba-shi, 260-0855